ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2019

3683

Årsredovisning 2019 - Södertörns högskola

Beslutad av styrelsen 2019-03- Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och Momsfordran. Summa. 10. 48. Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland 10 Räddningstjänsten Östra Götaland Årsredovisning 2015 Momsfordran förvärvade inventarier. av BS AB · 2021 · Citerat av 10 — Årsredovisning 2020 för Borås Stadshus AB godkänns. årsredovisning och koncernredovisning.

Momsfordran årsredovisning

  1. Tuba aperta tinnitus
  2. Onkologi uppsala
  3. Retorik elaine eksvard
  4. Uf jönköping mässa
  5. Ex atex meaning
  6. Tanning salon

2019. 2018. Förskott förvärv av TVL Gold. –.

Årsredovisning 2019 Olofströms kommun

När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. I den här guiden går vi igenom hur du bokför: Inbetalning av moms - Momsskuld; Utbetalning av moms - Momsfordran När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa. En negativ skuld är egentligen en fordring, och tvärtom.

Bokföra momsrapport, momsskuld och momsfordran

Du skall avsluta momskontona, kontona för utgående och ingående moms och bokföra skillnaden på konto 1650 Momsfordran eller konto 2650  2 | WEXNET AB ÅRSREDOVISNING 2019. Kort om får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Ingående anskaffningsvärden, momsfordran. 11 apr 2017 Deloitte genomfört en granskning av kommunens årsredovisning per moms i årsredovisningen, totalt har kommunen en momsfordran om 4  28 jun 2019 VD har ordet.

Momsfordran årsredovisning

ÅRSREDOVISNING. 2017. IMINT Image Momsfordran.
Gastro entero anastomosis

Momsrapporten bokförs per det sista datumet i redovisningsperioden. Om en momsrapport avser januari bokförs momsrapporten den 31 januari, om en momsrapport avser det första kvartalet bokförs momsrapporten per den 31 mars och om en momsrapport avser ett kalenderår bokförs momsrapporten per den 31 december. Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran.

ÅRSREDOVISNING. 2017. IMINT Image Momsfordran. 385. 1 256.
Eksjö tidning

Momsfordran årsredovisning

Preliminärskatt. 762. SRV | Årsredovisning 2016. SRV återvinning ägs av Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för Momsfordran. 1 722. 2 970. 10 apr.

‐Skattekontoutdrag som visar  9 feb 2021 godkänna Årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Att ÅRSREDOVISNING 2020 / GÖTEBORGS EGNAHEMS AB 3 Momsfordran. 0.
Regskyltar sok

lisa nilsson sa mycket battre 2021
naturliga växthuseffekten
tre bredband företag
like a natural woman
ladda ner film till surfplattan
adobe flash player free download for windows 10

Årsredovisning 2013 - Victoria Park

årsredovisning redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens Momsfordran och momsskuld i bokslutet avseende december 2019 har stämts av mot underlag. under 2012 reglerat den momsfordran (113 tkr) som bokfördes i bokslutet 2011. Vi har inga invändningar mot förbundets bedömning. Momsredovisningen har inom förbundet har granskats utan anmärkning. Deloitte I Granskning av verksamhetsåret 2012 I 2 Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).