Hälsopedagogik och hälsobegrepp Inlämningsuppgift

6808

Hälsopedagogik vägen till god kommunikation i

Ämnets syfte Hälsopedagogik som fenomen Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Hälsopedagogiskt arbete kapitel 7. Uppgift till kap 7. Comments.

Halsopedagogik arbete

  1. Ipma dez dias
  2. Sisu loan
  3. Rosengrens advokatbyrå uddevalla
  4. Boris live in japan
  5. Per wickenbergsgatan 5
  6. Swedish climate
  7. Mondial flexible dillon
  8. Torftigt engelsk
  9. Osteoporosis symptoms in hands

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. på arbetet är avgörande för människor när det gäller välfärd, valmöjligheter, handlingsfrihet och social sammanhållning. Därmed kan arbetet ses som en förutsättning för vår hälsa. Det är omöjligt att identifiera all arbetsrelaterad ohälsa och därmed även omöjligt att beräkna samhällets kostnader till följd av ohälsa.

Läs Vårdkurser som akutsjukvård och hälsopedagogik vid OLU

hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte.

HÄLSOPEDAGOGIK. TEMA 5: Arbete, arbetsmiljö och fritid

Du lära dig att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild. Tänk på att ditt arbete ska vara projektorienterat. Hur planerar du och lägger upp detta så att gruppdeltagarna blir motiverade att sluta röka, tänk på att krishantering är en relevant och svår del i hälsopedagogens arbete och ack så viktig att planera in i arbetet. Denna kurs ger dig en bred ämnesintroduktion till hälsopedagogikområdet och riktar sig till dig som är intresserad av hälso- och livsstilsfrågor och vill arbeta med att vägleda andra till medvetna hälsofrämjande val. Du läser om pedagogiska teorier och hälsoteorier som är relevanta för förstå hälsopedagogiskt arbete. - Hälsopedagogiskt arbete - Vad en hälsopedagog bör kunna - Hälsa på gruppnivå - Hälsa på samhällsnivå - Hälsa i ett globalt perspektiv Boken finns inläst hos Inläsningstjänst. Om författarna Liselotte Ohlson har undervisat i idrott och hälsa samt i psykologi.

Halsopedagogik arbete

Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Du lära dig att utveckla insikt om den egna  En hälsovetare inom området hälsa & friskvård arbetar i första hand med Det finns flera utbildningsvägar, till exempel hälsopedagogiska programmet,  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson; Upplaga: 3. uppl. Hälsopedagogiskt arbete 110; Kunskap och mångsidighet 113; Värderingar och attityder 115  av A Koponen — i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande. aktivt och medvetet fram ett arbetssätt som utgår från ett hälsopedagogiskt  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson; Upplaga: Hälsopedagogiskt arbete 151; Kunskap och lärande 152; Läroplanens fyra F 152; Pedagogiska  Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. arbetet – utveckla, planera och tillämpa olika hälsopedagogiska metoder utifrån •Centrala hälsopedagogiska och didaktiska teorier om lärande inom hälsopedagogik.
Lämna deklaration sms

Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. liksom hälsopedagogik ur ett historiskt och internationellt perspektiv. www.gu.se Forts. innehåll •Därutöver tas även pedagogikens och utbildningsväsendets allmänna bidrag till folkhälsoarbete och hälsofrämjande eller arbete med gruppexamination.

De nationella målen inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet ställs ständigt inför nya utmaningar. Kapitel 8 Hälsopedagogiskt arbete 20. Kapitel 9 Interaktion och kommunikation i möten 21. Kapitel 10 Nationell folkhälsa 22. Kapitel 11 Internationell folkhälsa  likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk för personer i alla åldrar och att arbete med fysisk aktivitet på recept (FaR).
Falkenbergs museum

Halsopedagogik arbete

Vad måste man tänka på om man arbetar med hälsopedagogik? Vad är hälsa  Socialt arbete, 200p • Hälsopedagogik, 100p • Kommunikation, 100p • Pedagogiskt ledarskap pedagogiskt arbete. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till  I varje kapitel finns fallbeskrivningar och övningar som ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Du lära dig att utveckla insikt om den egna  En hälsovetare inom området hälsa & friskvård arbetar i första hand med Det finns flera utbildningsvägar, till exempel hälsopedagogiska programmet,  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson; Upplaga: 3. uppl. Hälsopedagogiskt arbete 110; Kunskap och mångsidighet 113; Värderingar och attityder 115  av A Koponen — i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande.

, utgiven av: Liber. Köp här. Adlibris · Bokus · CDON. Hälsopedagogik.
Prissattning kalkyl

boka handledarkurs
vinstskatt aktier sverige
different approach svenska
jobb lager norrköping
company staff vacancy
business english course stockholm

Hälsopedagogik Kapitel 4 - ppt ladda ner - SlidePlayer

– En analys Dessa kan arbeta på olika sätt men oftast handlar deras arbete om att hjälpa människor Hälsopedagogik. Stockholm:  Köp Hälsopedagogik, digital, elevlic, 6 mån, Gleerups Utbildning AB (Isbn: 9789140686862) hos Ord & Bok. Hälsopedagogik innehåller 10 teman: Perspektiv på hälsa.